Pasaport, muvafakatname, vekâletname, şirket devir, imza sirküleri, evlilik cüzdanı, bekârlık belgesi, , doğum belgesi, boşanma kararları gibi resmi belgelerin tercümesinin tasdik işlemi noterlere aittir. Noterler tercüme edilmiş pasaport belgeleri 2 nüsha olarak gelir.

Pasaport noter tasdik işlemi olabilmesi için yeminli tercümanlar tarafından çevrisi yapılmış, imzalanmış ve tercüme bürosu tarafından kaşelenmiş olması gerekir. Bu pasaport tercümesi noter tarafından tasdik edilir.

TC pasaportları Lahey ülkelerinde kullanılacak ise noter onayı alındıktan sonra Kaymakamlık / Valilik apostil işlemlerinin de yapılması gerekmektedir.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Dil yeterliliğini resmi belgelerle ispatlamış tercümanlar, noter tarafından yeterli kabul edildiği takdirde noter, tercümanlara yeminli tercüman zaptı imzalatır. (doğru, güvenilir ve tarafsız tercüme yapacağına dair)

Yeminli tercümanın çevirdiği tüm belgelerde, tercüme hatalarından oluşabilecek her türlü yasal sorumluluğu üstlenmektedir.

Pasaport Yeminli Tercüme Nedir?

Pasaport, yeminli tercüman tarafından yapılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş tercümeye pasaport yeminli tercüme denir.

Pasaport Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Pasaport noter tasdikli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından aslına birebir uygun bir şekilde çevrilmiş belgedir.

Pasaport sadece yeminli tercüman çevirisinin yapılması isteniyorsa, yeminli tercüman imzası ve kaşesi yeterlidir.

Noter tasdikli pasaport tercümesi istenirse önce yeminli tercüman tarafından pasaport çevirisi yapılması, imzalanıp kaşelenmesi, tercüme bürosu kaşesi ve noter yemin zaptı olan noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Apostil onayı olması gerekiyorsa, valilik / kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Noterler, orijinal pasaportu mutlaka görmek isterler.

Pasaport Noter Tasdik Ücreti Nedir?

Tüm dillerde pasaport noter tasdik ücreti 2020 Mart ayında 169 TL’dir.