Tercüme büroları tarafından pasaport tercüme hizmeti tüm dillerde yapılmaktadır. Pasaport tercümesi yeminli tercüman tarafından yapıldığında (noter yemin zaptı olan) ilgili noter belgeyi tasdik yapabilir.

Noter Onaylı Pasaport Tercüme

Pasaport Türkiye’de resmi kurumlarda kullanılacak ise noter onayı gerekir. İçişleri Bakanlığı noterleri yetkilendirmiştir. Yabancı ülke pasaportun yeminli tercüman tarafından çevirinin yapılması, yemin zaptı olan noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olmak isteyen kişinin bildiği yabancı dili kanıtlayan bir belge ile birlikte notere başvurması gerekir. Noter uygun görür se yemin zaptı imzalatır. Bu yemin zaptı olan tercümanın bu dili bildiğini, yaptığı çevirilerin noter tarafından onay yapılacağını belirtir.

Yemin zaptı tutanağın birisi noterde, diğeri ise tercümanda kalır. Bu tutanak işlemi işi için tercümanın noter huzurunda yemin etmesi gerekmektedir. Tutanak ve yemin etme işleminin ardından noter bünyesinde bulunan tercüman defterine tercümanın kaydı yapılır. Yemin belgesine sahip olan tercümanlar bildiği dilden yaptıkları çevirilere imzasını atar, kaşesini kullanır. Tercüme bürosu kaşesi olan pasaport çevirileri noter tarafından onaylanır.

Noter Tasdiki Neden Gereklidir?

Pasaport gibi evraklar resmi kurumlarda kullanılmaları için noter tasdiki gerekmektedir.