Revolution Slider Error: The param Slider Width should not be empty.

Pasaport Tercümesi Nasıl Yapılır?

Pasaport tercümesi noter yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Noterde yemin zaptı olan tercümanlara yeminli tercüman adı verilir. Tercümanların yemin zaptında hangi dil yazılmış ise sadece o dil çevirisini yapabilir.

Bazı kuruluşlar pasaport tercümesi üzerinde yeminli tercüman adı soyadı, imzası ve tercüme bürosunun kaşesinin bulunması yeterli olduğunu kabul ederler.

Noter Onaylı Pasaport Tercümesi Nasıl Yapılır?

Resmi kuruluşlar noter onaylı pasaport tercümesini isterler. Pasaport noter onayı istenirse en az 2 nüsha halinde düzenlenir. Tercümanın adı- soyadı, kaynak dili-çeviri dili isimleri yazılır. Yeminli tercüme bürosu kaşesi pasaport tercümesi üzerinde bulunmalıdır. Pasaport tercümesi noter tasdiki için hazırdır. Noter bu pasaportun tercümesini onaylar.

Yabancı ülke pasaportları Türkiye’de resmi kurumlarda işlem yapılacak ise pasaport tercümesi noter yeminli tercüman tarafından yapılmalı ve noter de onaylatılmalıdır.

Bütün dünya dillerde hızlı, doğru pasaport çevirisi şirketimizce yapılmaktadır. Yeminli ve noter onaylı pasaport çevirisi gün içinde yapılmaktadır.

Doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adinin bulunduğu uluslararası geçerliliği olan belgedir. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Formül A, çok dilli nüfus kayıt örneği, e-devletten..

Formül B Belgesi (Uluslararası Evlenme Kayıt Belgesi) Nereden alınır?
Formül B Belgesi – Uluslararası Evlenme Kayıt Belgesi ilçe veya il nüfus müdürlüklerinden alınır.

Pasaport, yurt dışı seyahatler için kullanılır. Herhangi bir ülkeye giriş – çıkış için pasaportunuzun yanınızda bulunması gerekir. Yurtdışında yapacağınız işlemler için noter..

Boşanma kararını tercüme büronuza nasıl göndereceğim? Boşanma kararını Whatsapp, e-mail ile şirketimize gönderebilirsiniz. Yeminli boşanma kararı tercüme nedir?

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler aldıkları diploma yabancı dilde olduğu için denklik için noter onaylı diploma tercümesi ile YÖK’e başvurmaları gerekir.

Yurtiçi veya yurtdışı eğitim kurumlarından aldığınız ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora dersleri içeriği ve notları (detaylı not döküm bilgisi) içeren..

Pasaport Tercüme Dilleri

Tüm dünya dillerinde pasaport tercümesi yapılmaktadır.
Arapça Pasaport Tercümesi – Almanca Pasaport Tercümesi – İngilizce Pasaport Tercümesi – Fransızca Pasaport Tercümesi – Bulgarca Pasaport Tercümesi – Yunanca Pasaport Tercümesi – Rusça Pasaport Tercümesi – İtalyanca Pasaport Tercümesi – Boşnakça Pasaport Tercümesi – Çekçe Pasaport Tercümesi -İspanyolca Pasaport Tercümesi – Çince Pasaport Tercümesi – Japonca Pasaport Tercümesi -Azerice Pasaport Tercümesi – Flemenkçe Pasaport Tercümesi – İsveççe Pasaport Tercümesi – İbranice Pasaport Tercümesi – Farsça Pasaport Tercümesi – Arnavutça Pasaport Tercümesi – Macarca Pasaport Tercümesi – Estonyaca Pasaport Tercümesi – Kazakça Pasaport Tercümesi – Kırgızca Pasaport Tercümesi – Hırvatça Pasaport Tercümesi – Türkmence Pasaport Tercümesi – Ermenice Pasaport Tercümesi – Polonezce Pasaport Tercümesi – Portekizce Pasaport ..