Pasaport tercümesi yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Noterde yemin zaptı olan tercümanlara yeminli tercüman adı verilir. Tercümanlar yemin zaptında hangi dil yazılmış ise sadece o dil çevirisini yapabilir.

Bazı kuruluşlar yeminli tercümanın yaptığı, imzaladığı, kaşesinin kullanıldığı pasaport tercümesini kabul ederler. Pasaport tercümesi üzerinde yeminli tercüman adı soyadı, imzası ve tercüme bürosunun kaşesinin bulunması yeterlidir.

Noter Onaylı Pasaport Tercümesi Onayı Nasıl Yapılır?

Resmi kuruluşlar noter onaylı pasaport tercümesini isterler.

Pasaport noter onayı istenirse en az 2 nüsha halinde düzenlenir. Tercümanın adı- soyadı, kaynak dili-çeviri dili isimleri yazılır.

Yeminli tercüme bürosu kaşesi pasaport tercümesi üzerinde bulunmalıdır. Nihayet pasaport tercümesi noter tasdiki için hazırdır.

Noter bu pasaportun tercümesini onaylar.