Boşanma kararını tercüme büronuza nasıl göndereceğim?

Boşanma kararını Whatsapp, e-mail ile şirketimize gönderebilirsiniz.

Yeminli boşanma kararı tercüme nedir?

Şirketimize gelen boşanma kararı yeminli tercümanlarımız tarafından aslına uygun bir şekilde çevirisi yapılır. Bu belge üzerinde yeminli tercüman adı-soyadı-imzası ve tercüme bürosu kaşesi bulunur. Bu belgeye yeminli boşanma kararı tercümesi denir.

Boşanma kararı noter tasdikli tercümesi nasıl yapılır?

 Noterde yapılır. 2 nüsha halinde yapılır. Bir nüshası kişide diğeri noterde kalır. Boşanma kararı tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılır, Noter bu belgeyi onaylar. Notere boşanma kararı orijinali ile gidilmelidir.

Noter onaylı boşanma kararı tercümesine Apostil nasıl yapılır?

Boşanma kararı noter onayından sonra yurtdışında Lahey ülkelerinde kullanılacak ise Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil yapılmalıdır.

Yeminli tercüman nasıl olunur?

Yurtiçi veya yurtdışı yabancı dilde eğitim alan mezunlar diplomaları ile yeminli tercüman olmak için notere başvuru yapabilirler. Noter uygun görürse kendilerine aslına uygun çeviri yapacağına dair yemin zaptı imzalatır. Yemin zaptı olan kişilere yeminli tercüman denir. Yemin zaptında belirtilen dilin çevirisi yapabilir.

Boşanma kararı tercümesi hangi dillerde yapılır?

Tüm dünya dillerinde boşanma kararı tercüme hizmeti verilmektedir.

Boşanma kararı tercümesi fiyatları ne kadardır?

Boşanma kararı tercüme fiyatları 1000 karakter üzerinden hesaplaması yapılır. Boşanma kararı çeviri ücreti dillere göre değişmektedir.

Boşanma kararı tercümesi noter onay ücreti nasıl hesaplanır?

Boşanma kararı tercümesi noter tasdik ücreti karakter üzerinden hesaplanır. Boşanma kararı tercümesi noter onay ücreti T.C. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Her yıl ocak ve mart aylarında Boşanma kararı çevirisi noter onay ücreti zamlanmaktadır.

Boşanma kararı tercümesini nasıl teslim alabilirim?

Mail ile veya kargo ile adresinize ıslak imzalı gönderilmektedir.

Boşanma kararı ödemesi nasıl yapılır?

Banka havalesi ile.