Formül A Uluslararası Doğum Belgesi Nedir?

Doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adinin bulunduğu uluslararası geçerliliği olan belgedir. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Formül A, çok dilli nüfus kayıt örneği, e-devletten de alınabilir. Veya İl veya ilçe nüfus dairelerinden ıslak imzalı ücretsiz alınabilir.

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Nereden Alınır?

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Formül A, çok dilli nüfus kayıt örneği, e-devletten de alınabilir. Veya İl veya ilçe nüfus dairelerinden ıslak imzalı ücretsiz alınabilir.

Doğum belgesi bebek doğduğunda hastanelerden verilen belgedir. Resmi kurumlardan istenen doğum belgesi, ( Formül A) il veya ilçe nüfus dairelerinde verilir. Doğum belgesi yurt dışında Konsolosluklarda verilmektedir.

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Nasıl Yapılır?

Doğum belgesi şirketimize Mail / Whatsapp / Scanner ile taranmış halini göndermesi yeterlidir.

Doğum Belgesi veya Formül A Uluslararası Doğum Belgesi tercümesi (Uluslararası Doğum Kayıt Örneği tercümesi) tüm dünya dillerinde yapılmaktadır.

Şirketimiz yeminli tercümanları tarafından yapılır. Yeminli tercüman ad-soyadı, imzası ve şirket kaşesi belge üzerinde olmalıdır.

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Fiyatı Nedir?

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Fiyatı İngilizce-Almanca dillerinde 30 TL, Arapça Bulgarca, Fransızca dili 35, Rusça 35 TL’dir.

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Noter Tasdik işlemi Nasıl Yapılır?

Kamu kurum ve kurulularına verilecek Formül A tercümesi 2 nüsha halinde hazırlanır. Bir tanesi noterde diğeri de müşteri de kalır. Formül A tercümesi sizin adınıza şirketimiz noter onayını yapmaktadır.

Form A Tercümesi – Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi Apostil Onayı Nerede Yapılır?

Noter tasdik işlemi olan Formül A tercümesi İlçe Kaymakamlıklarında / Valiliklerde ücretsiz apostil işlemi yapılır. Bu belge Lahey ülkelerinde kullanıma hazır hale gelmiş olur.

Uluslararası doğum belgesi alabilmek için kişinin kendisi veya alacak kişiye vekaletname vermesi gerekir. Anne- baba çocuklarının Formül A – uluslararası doğum kayıt örneğini nüfus cüzdanınızı ibraz ettiğinizde alabilir.