Pasaport, yurt dışı seyahatler için kullanılır. Herhangi bir ülkeye giriş – çıkış için pasaportunuzun yanınızda bulunması gerekir.

Yurtdışında yapacağınız işlemler için noter onaylı pasaport tercümesi istenebilir.

Noter Onaylı Pasaport Tercümesi Nerede Yapılır?

Noter onaylı pasaport tercümesi yeminli tercüme bürolarında yapılır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen noter onaylı pasaport tercümesi yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

2 nüsha şeklinde hazırlanır. Yeminli tercüman imzalar. Şirket kaşesi kullanılır.1 nüshası noterde diğeri ilgili kişide kalır. Yeminli tercüman imzası olmadığı tercüme işlemi ilgili noter tarafından tasdik edilmez. 

Noter Onaylı Pasaport Tercümesi Nerede Kullanılır?

*Yurt dışına eğitim amaçlı giden kişilerden 

*Yurtdışına çalışma amacı ile giden kişilerden

*Türkiye’de yabancıların hastanelerde tedavi olacak hastalar için

*Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlerinde

*Türkiye’de noterde verilecek vekaletname işlemlerinde

*Türkiye’de yabancıların evlilik işlemlerinde

Pasaport Türkçe Tercüme Fiyatları- Pasaport Tercüme Ücreti Ne Kadar?

Pasaport tercümesi fiyatı, çeviri dillerine göre değişmektedir.

Pasaport tercüme fiyatları İngilizce, Almanca, Arapça, 30 TL, Fransızca 35 TL, Rusça 40 TL, Ukraynaca 50 TL’dir. Diğer diller pasaport tercümesi için şirketimizi arayınız.

Pasaport Tercümesi Noter Onayı Fiyatları Nedir? / Pasaport Tercümesi Noter Tasdik Fiyatları Nedir?

Pasaport Tercümesi noter onay fiyatı 169 TL’dir (2020 Mart Ayı Fiyatları)

Noter Onaylı Pasaport Tercüme Fiyatlarını Nasıl Ödeyeceğim?

Ödemelerinizi banka transferi ile gerçekleştirebilirsiniz.