Transkript Nedir?

Yurtiçi veya yurtdışı eğitim kurumlarından aldığınız ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora dersleri içeriği ve notları (detaylı not döküm bilgisi) içeren belgeye transkript (Türkçe adıyla not döküm belgesi) adı verilir.

Transkript tercümesi nasıl yapılır?

Transkript tercüme yeminli tercümanlarımız tarafından yapılır.

Transkript tercüme fiyatı nasıl hesaplanır?

Transkript tercüme fiyatı 1000 karakter üzerinden hesaplaması yapılır. Transkript tercümesi ücreti çeviri dillerine göre değişiklik göstermektedir.

Yeminli transkript tercümesi nedir?

Transkript tercümesi yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Belge üzerinde yeminli tercüman adı-soyadı-imzası ve tercüme bürosu kaşesi olması gerekir. Bu belgeye yeminli transkript tercümesi denir. Yeminli tercüme için ilgili yeminli tercüman ve yeminli tercüme bürosunun imza ve kaşesinin tercüme edilmiş transkript üzerinde bulunması gerekir.

Yeminli tercüman nasıl olunur?

Yabancı dilde eğitim veren üniversite lisans mezunları diplomaları ile notere yeminli tercüman başvurusu yapabilirler. Noter uygun gördüğü kişilere yemin zaptı imzalatır. Tercüman yemin zaptında belirtilen dilde çeviri yapabilir. Noter bu belgeyi onaylar.

Noter yeminli transkript tercümesi nasıl yapılır?

Tercüme 2 nüsha yapılır. Bir tanesi noterde diğeri de kişide kalır. Yeminli tercüman tarafından yapılan transkript tercümesinde adı-soyadı-imzası ve tercüme bürosu kaşesi de bulunmalıdır. Bu belgeyi noter onaylar.

Noter onaylı transkript tercümesi nerede kullanılır?

*Yurtdışı üniversite başvuruları,

*Burs başvuruları,

*Yurtdışı iş başvuruları,

*Denklik başvuruları…

Yeminli transkript tercüme noter ücreti ne kadardır?

Yeminli transkript tercüme noter ücreti karakter üzerinden hesaplanır. (veya sayfa üzerinden). Yeminli transkript tercüme noter fiyatı çeviri dillerine göre de değişmektedir. Yeminli transkript tercüme noter ücreti her yıl ocak ve mart ayında zamlanmaktadır.

Transkript tercüme noter onayı nasıl yapılır?

Noter onayı işlemi tarafımızdan sizin adınıza gerçekleştirilebilir.

Transkript tercüme hangi dillerde yapılır?

Tüm dünya dillerinde transkript tercüme yapılır.

Transkript tercümesi nasıl teslim edilir?

Belgeleriniz elden, posta / kargo yoluyla ya da e-mail ile gönderilir.

Transkript tercüme ücreti nasıl ödenir?

Banka havalesi ile.